Poslanici da se odupru pritiscima interesnih lobija

0

Rezultat sjutrašnjeg glasanja u Skupštini Crne Gore će umnogome pokazati do koje mjere je ta institucija u poziciji da kontroliše rad Vlade i da li u parlamentu postoji većina koja nije zarobljena privatnim i partijskim interesima, spremna da odlučno brani interese građana ove države.

Na sjutrašnjem zasijedanju Skupštine poslanici će glasati o predlozima zakona o energetici, akcizama, državnom budžetu na narednu godinu kao i o odluci o usvajanju Aneksa Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ u Miločeru i odluci o davanju saglasnosti na Ugovor dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula.

MANS je tokom prethodnih sedmica detaljno informisao poslanike, kako kroz dostavljanje amandmana, tako i putem medija, o ključnim problemima koji se odnose na akte o kojima će se izjašnjavati sjutra, tako da smatramo da ne postoji niti jedna prepreka da oni donesu odluku na osnovu činjenica, a ne bilo čijeg ličnog ili partijskog interesa.

Jedan od predloga zakona o kojima će se sjutra glasati u Skupštini jeste zakon o energetici u koji je Vlada Crne Gore ugradila brojne odredbe kojima se favorizuju proizvođači energergije, na račun krajnih potrošača, odnosno građana Crne Gore. MANS je tim povodom preko poslanika uputio nekoliko amandmana kojima smo nastojali unaprijediti ovaj zakon, koji u trenutnom obliku ne zaslužuje povjerenje poslanika koji brinu o javnom interesu.

Slična je situacija i sa predlogom zakona o akcizama gdje Vlada ponovo pokušava da na građane nezakonito prebaci najveći teret pogrešne odluke da se pod nepovoljnim uslovima uđe u posao izgradnje jedne od dionica autoputa. Uvođenje dvostrukih aršina, gdje je od građana putem akciza na gorivo naplaćuje više, a od privilegovanih kineskih kompanija i sa njima povezanih građevinskih tajkunskih kompanije manje, je nešto čemu se MANS snažno protivi i nada se da će poslanici odbaciti ovakav predlog zakona o akcizama.

Kada su u pitanju odluke o davanju saglasnosti na projekte hotel „Kraljičina plaža“ i „Mamula“, radi se o dokumentima koji su već jednom naišli na neodobravanje većine crnogorskih poslanika zbog svoje štetnosti po javni interes i jasne namjere Vlade da investitorima, suprotno zakonu i Ustavu, obezbijedi privilegije koje ne uživa niti jedan drugi građanin u Crnoj Gori. Kako je Vlada poslanicima ponovo ponudila ista dokumenta, MANS očekuje da rezultat glasanja bude isti kao i julu mjesecu, kada su ova akta već jednom odbijena. Oni poslanici ili političke partije koje budu glasale drugačije od onoga kako su se izjasnile ranije, biće dužne javnosti da objasne zbog čega su promijenile svoje mišljenje o istom dokumentu, ko ih je na to natjerao ili privolio i čime. To predstavlja elementarnu političku pristojnost za svakog poslanika koji sebe vidi kao predstavnika građana kojima moraju polagati račune za svoj rad u Skupštini Crne Gore. Sve drugo otvara ogroman prostor za sumnju u političku korupciju i zloupotrebu poslaničkih ovlašćenja.

Konačno, kada je u pitanju Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu, MANS poziva poslanike da podrže one amandmane kojima se ograničava jasna namjera Vlade Crne Gore da budžet pretvori u izborni i učini ga podobnim za zloupotrebe uoči predstojećih izbora naredne godine. Takođe, očekujemo da će poslanici podržati i one amandmane kojima se zaustavlja namjera Vlade da i naredne godine teret prebijanja dugova među državnim kompanijama, ali i finansiranje megalomanskih projekata u sektoru energetike padne ponovo na teret građana i državnog budžeta.

MANS

Komentari su isključeni.