Publikacije
0

SADRŽAJ Uvod 2-Opšta iskustva iz primjene zakona 3-Pravo na slobodan pristup informacijama 4-Zabranjen pristup informacijama…

Publikacije
0

SADRŽAJ Uvod 1-Podnošenje zahtjeva za informacijama 2-Organi vlasti prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama 3-Forma…