FADIS C-10

0
Zgrada "Fadis"

Zgrada “Fadis”

Ova studija slučaja detaljno opisuje na koji način je izigrana procedura prenosa prava nad gradskim grañevinskim zemjištem, i kako je izmjenom planske dokumentacije udvostručena korist za investitora a na štetu javnogInteresa.

Objekat C-10, koji se nalazi u zoni C detaljnog urbanističkog plana „Topolica 1“ u opštini Bar, školski je primjer kršenja zakona i propisa u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata, ali pokazuje i na koji način konflikt interesa može uticati na donošenje odluka u sektoru urbanizma.

Studija takoñe ukazuje i na opasnost od koncetrisanja ovlašćenja za donošenje odluka u okviru pojedinih javnih
funkcija, u ovom slučaju funkcije predsjednika Opštine Bar. Na taj način, nosilac javne funkcije postaje dodatno
osjetljiv na korupciju i daje mu se mogućnost da svoju poziciju iskoristi u korist trećih lica a na štetu javnog
interesa.

Studiju možete pogledati ovdje

Komentari su isključeni.